Mikuláško, dobrý strýčko…

Uplynulý týždeň sa niesol v znamení príprav na príchod Mikuláša. Malí Mikuláškovia, čertíci a anjelici usilovne pracovali, aby si zaslúžili Mikulášsky darček. Plní napätia očakávali známe zazvonenie a pozdrav prichádzajúceho Mikuláša. Privítali ho piesňami a básňami, čím si vyslúžili potlesk a bohatú sladkú odmenu. Spoločnou fotkou, tancom a želaním, aby na nich nezabudol ani v budúcom roku sa deti s Mikulášom rozlúčili.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár