Aktualizovaný oznam

Na základe aktualizovaného „Harmonogramu návratu do škôl 2021“ ( viď. https://www.minedu.sk/data/att/18397.pdf ) vydaného Ministerstvom školstva SR, ktorý je pre všetky školy záväzný, oznamujeme rodičom, že sa predlžuje termín poskytovania výchovno-vzdelávacieho procesu deťom zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu od 11.1.2021 do 21.1.2021.

Nástup ostatných detí do MŠ (teda deti, ktoré majú teraz rodičov doma) je zatiaľ plánovaný od 25.1.2021 (všetko však bude závisieť od aktuálnej pandemickej situácie). O ďalších aktuálnych zmenách Vás budeme informovať priebežne podľa usmernenia vlády a ministra školstva SR.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár