Nové usmernenie

Oznamujeme rodičom, že na základe rozhodnutia konzília epidemiológov a oznámenia ministra školstva dňa 28.01.2021 (viď.: https://www.minedu.sk/b-groehling-skoly-pokracuju-v-rezime-ako-doteraz/ ) , budú od 1. februára 2021 materské školy pokračovať pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, ako aj pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať svoje povolanie z domu. Ak sa situácia zlepší, na základe rozhodnutia konzília epidemiológov, návrat detí do MŠ sa plánuje od 8. februára.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár