Milí rodičia,

neprehliadnite prosím tento oznam. Od pondelka 15.02.2021 opäť platia pravidlá z minulého týždňa – teda rodičia pri príchode detí do MŠ odovzdávajú triednej učiteľke podpísané čestné prehlásenie a kópiu negatívneho COVID testu nie staršiu ako 7 dní, presne podľa pravidiel uverejnených pre týždeň od 08.02.2021 (predchádzajúci oznam zverejnený k návratu do škôl z 05.02.2021).

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár