Milí rodičia

znovu začíname od pondelka 22.02.2021 s pravidlami z minulých týždňov – teda rodičia pri príchode detí do MŠ odovzdávajú triednej učiteľke podpísané čestné prehlásenie a kópiu negatívneho COVID testu nie staršiu ako 7 dní (podľa pravidiel uverejnených v ozname zverejnenom k návratu do škôl z 05.02.2021).

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár