Fašiangy, Turíce…

Obdobie fašiangov sa nieslo nielen v znamení hudby a tanca, ale aj výtvarnej a pracovnej tvorivosti. Deti si vytvárali rôzne škrabošky, maľovali zážitky z karnevalu, dotvárali farebných šašov. Pripravovali zimný palác pre „Pani Zimu“ a zoznamovali sa s ľudovými tradíciami, súvisiacimi s ukončením fašiangového obdobia a začiatkom pôstu pri „pochovávaní basy“.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár