Mám básničku na jazýčku

Mesiac kníh sme začali aktivitami, ktoré vedú deti k výchove ku knihám a k literatúre. Krásu slovesného umenia si uvedomovali pri triednej súťaži v prednese poézie a snaha zaujať svojim prednesom kamarátov bola odmenená pochvalným uznaním a malou pozornosťou. Ďakujeme pekne rodičom, ktorí spolupracovali a pripravili deti doma na súťaž.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár