Oznam

Vážení rodičia, od pondelka 8.3.2021 postupujeme podľa nového Rozhodnutia ministra školstva z 5.2.2021, doplneného Rozhodnutím z 2.3.2021, podľa ktorého: „s účinnosťou od 8. februára a od 8.marca 2021, umožňuje obnoviť v materských školách prezenčnú formu vzdelávania, ak to prevádzkové podmienky umožňujú prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.“

Preto od 8.3.2021 do 19.3.2021 sa rodičia pri príchode dieťaťa do MŠ podrobia platným hygienickým opatreniam (negatívny výsledok testu na COVID-19 nie starší ako 7 dní, príp. potvrdenie o výnimke z testovania, rúško, príp.respirátor-podľa aktuálnej vyhlášky ÚVZ, odstupy, dezinfekcia rúk, meranie teploty, vstup dieťaťa len s 1 osobou, bez hračiek z domu…atď.), odovzdajú triednej učiteľke vyplnené a podpísané „Čestné prehlásenie rodiča“ s kópiou negatívneho testu na COVID-19 nie staršieho ako 7 dní.

Zamestnaní rodičia, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu (home office), odovzdajú Čestné prehlásenie podľa usmernenia MŠ SR -Príloha 11c), stiahnete si ju na stránke ministerstva školstva, alebo tu:

Nezamestnaní rodičia, alebo rodičia pracujúci v home office odovzdajú Čestné prehlásenie podľa usmernenia MŠ SR -Príloha 11 a), stiahnete si ju na stránke ministerstva školstva, alebo tu:

O prípadných zmenách a nových informáciách (podľa aktuálnej situácie) Vás budeme informovať.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár