Zápis detí do 1.ročníka ZŠ

Oznamujeme rodičom našich predškolákov, že od 15.03.2021 prebehne zápis detí do 1.ročníka ZŠ. Podrobné inštrukcie si môžete nájsť na webovej stránke školy: https://zsslovinky.edupage.org , na výveske v MŠ Slovinky pri triede Múdre sovy, alebo si ich môžete pozrieť v tomto dokumente:

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár