Bacily, traste sa!

Aktuálna téma edukačných aktivít naučila deti v uplynulom týždni, ako si chrániť zdravie a bojovať proti bacilom. V hrách na lekára, dramatizácii rozprávky „O chorom medvedíkovi“, či sledovaní divadelného on-line predstavenia sa deti dozvedeli, že nad vírusmi sa víťazí pohybom, otužovaním, správnym používaním vreckoviek a dodržiavaním hygieny. Svoje predstavy o baciloch vyjadrili aj výtvarne.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár