Najcennejší dar

V uplynulom týždni s témou „Iskrička a kvapôčka varujú“ – deti spoznávali význam vody pre prírodu a človeka, ale aj nebezpečenstvo ohňa v prípade, keď sa z ohňa stáva „zlý pán“ miesto toho, aby bol „dobrým sluhom“. V edukačných aktivitách prežívali pocity zvierat a ľudí pri požiari, empatiu a ochotu pomáhať tým, ktorí pomoc potrebujú, spoznávali rôzne skupenstvá vody pri pokusoch, modelovali hasičské hadice, či maľovali témy súvisiace s kolobehom vody a ohňom. Tému týždňa uzatvorili cvičným poplachom pri „fiktívnom“ požiari.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár