Nové tlačivo

Upozorňujeme rodičov na nové tlačivo „Čestné vyhlásenie“ rodiča, ktoré predkladá v MŠ pri odovzdávaní dieťaťa triednej učiteľke s novou kópiou negatívneho testu na COVID-19 (test nie starší ako 7 dní). Tlačivo si môžete stiahnuť na stránke www.minedu.sk v sekcii „návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 26.4.2021“, príloha 11a), alebo tu:

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár