Deň Zeme a Ježko Separko

Význam separovania odpadu už deti poznajú. Celý uplynulý týždeň sa v rôznych aktivitách zoznamovali nie len s Ježkom Separkom a Veveričkou Triedičkou, ale aj so zvieratkami, ktoré deti naučili do akých kontajnerov a prečo musíme separovať odpad a aký význam má recyklácia. 22.apríla sme si pripomenuli Deň Zeme a vyčistili sme najbližšie okolie MŠ od všetkých odpadkov, pretože ako vravia deti: „…odpad triedime veľmi radi, s prírodou sme kamaráti…“

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár