Športovo-turistická vychádzka

Športovo-turistickou vychádzkou s prvkami CO, zameranou na ochranu zdravia a vedenou v duchu zdravého životného štýlu si deti v praktických činnostiach a pri priamom pozorovaní v prírode upevnili poznatky o faune a flóre Sloviniek, ale aj o význame ochrany zdravia, či dôležitosti vedieť poskytnúť pomoc inému v núdzi. Všetky tieto informácie deti získavali v edukačných aktivitách realizovaných v mesiaci máji a včera i dnes si ich mohli overiť aj v praxi. Aj keď trochu unavení, ale plní zážitkov sa pri návrate z vychádzky tešili na medailu, ktorá na nich čakala v MŠ za úspešné zvládnutie všetkých úloh.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár