Školský výlet

Tohtoročný školský výlet sme naplánovali s deťmi do blízkeho okolia MŠ – do kynologického areálu v našej obci. V spolupráci s pánom R. Verešom, správcom kynologického areálu, sme pripravili deťom priestor na hry a oddych v príjemnom a bezpečnom prírodnom prostredí. Kým sa deti s pani učiteľkami venovali hrám, o výborný kotlíkový guľáš sa postarali prevádzkové zamestnankyne MŠ. Vďaka daru pani Papcunovej, bol guľáš výborný a všetkým chutil. O osvieženie v podobe ovocných melónov pre deti sa postarala mamička – pani Nunhartová. Aj touto cestou ďakujeme pani Papcunovej, Nunhartovej a pánovi Verešovi za spoluprácu.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár