Športovo-turistická vychádzka

Krásy prírody a jej ochranu vnímali deti prostredníctvom hier v prírode, či to už bolo pri súťažení „Malých myšiek“, alebo pri návšteve lesa „Múdrymi sovami“. Deti spoznávali nielen živú a neživú prírodu okolia, ale zahrali sa aj na lesných škriatkov, ktorí si zdobili „svoju kráľovnú lesa“. Samozrejme, že za svoju usilovnosť boli odmenení nájdenými pokladmi – sladkou odmenou a medailou.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár