Vitamíny zo záhrady

V tomto týždni sa deti zoznamovali s ovocím, ktoré nám poskytujú naše záhrady. Ovocie plné vitamínov si následne maľovali, modelovali, vystrihovali, nalepovali, či skladali do trojrozmerných tvarov. Nesmela chýbať ani „ochutnávka“ a hry s ovocnou témou. V závere týždňa deti spoznali pravidlá slušného správania sa prostredníctvom dramatických príbehov zahraných pani učiteľkami pri „Krste Knihy pravidiel“. Za sľub, že pravidlá budú zodpovedne dodržiavať, ich čakala medaila, sladká odmena v podobe ovocného dezertu a tanečná zábava.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár