S úctou a spomienkou

Končí sa mesiac október, ktorý je ako vieme, mesiacom Úcty k starším. Aj keď pre zhoršujúcu sa „Covid situáciu“ nie je možné pripravovať spoločné stretnutia s našimi starkými na besiedkach, myslíme na nich a s úctou na perách im ďakujeme za ich starostlivosť a lásku, ktorú prejavujú dennodenne svojim blízkym. Preto ich vnúčatá z MŠ spolu s pani učiteľkami pripravili starkým malý darček, ktorým, ako veríme potešia a zohrejú nie len srdiečka (ale i brušká) babičiek a deduškov, Prajeme Vám starkí naši hlavne pevné zdravie! Nezabúdame však ani na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Chvíľkou ticha a zapálením sviečok na cintoríne a pri pamätníkoch v obci, deti prejavili úctu všetkým tým, ktorí položili život za našu krajšiu budúcnosť. Česť ich pamiatke!

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár