Čas vianočný, čas radostný…

Radosť z blížiacich sa Vianoc bolo vidieť v očkách detí, keď pripravovali vianočné pozdravy pre svojich blízkych, aj keď piekli sladké koláče na slávnostnú „štedrovečernú“ hostinu. Celý týždeň sa zoznamovali a spoznávali tradície viažúce sa k vianočnému obdobiu. Aj keď sa nemohli prezentovať na slávnostnej besiedke, naučili sa vinše a koledy, ktoré predniesli pri stromčeku pred otváraním darčekov. Nové hračky potešili a zaujali deti, preto využili možnosť vyhrať sa s nimi pred odchodom na vianočné prázdniny.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár