Kamarátka knižka

Medzi aktivity zamerané na rozvoj predčitateľskej gramotnosti detí sme zaradili aj exkurziu v Mestskej knižnici v Krompachoch. Privítala nás pani Síkorová, ktorá deťom prostredníctvom prezentácie vysvetlila, ako na svet prichádza kniha. Nezabudla spomenúť ani jej históriu a vývoj od prvých písomných záznamov až po súčastnosť. Predstavila deťom spôsob vypožičiavania kníh a časopisov a dala im priestor na to, aby sa s knižnicou a knihami pre deti zoznámili. Do materskej školy sa deti vracali s bohatými zážitkami.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár