Zápis detí do 1.ročníka ZŠ

Očakávanie, napätie a zvedavosť sa odrážali v očkách predškolákov, keď s rodičmi vstupovali do priestorov ZŠ, aby absolvovali svoj prvý veľký krok do nového životného obdobia – zápis do 1.ročníka ZŠ. Po privítaní prítomných pani riaditeľkou Mgr.Rybárovou a po zaznení krásnej piesne od školského spevokolu vedeného p.učiteľkou Bučkovou, sa deťom prihovorila „víla Pomocníčka“-p.učiteľka Michňová s jej pomocníkmi štvrtákmi, ktorí hrou preverovali vedomosti predškolákov z matematiky, písania a čítania, z hudobnej, výtvarnej a telesnej výchovy. Za každú splnenú úlohu si deti plnili košíček dobrotami. Po zábave však nasledovali povinnosti a deti pod vedením p. učiteliek Bernáthovej a Michňovej v teste dokazovali, že sú na vstup do ZŠ pripravené. Na záver boli odmenené „vílou Pomocníčkou“ a pani riaditeľkou Mgr.Rybárovou krásnym darčekom a pamätným listom na dnešný deň. Na záver boli odmenené „vílou Pomocníčkou“ a pani riaditeľkou Mgr.Rybárovou krásnym darčekom a pamätným listom. Na dnešný deň budú určite dlho spomínať.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár