Deň Zeme

„Odpad triedim veľmi rád, s prírodou som kamarát….“ prednášali deti pri zbieraní a triedení odpadu. Najprv teória a následne praktická činnosť naučila deti triediť odpad do kontajnerov podľa druhu. S radosťou pozbierali a správne roztriedili všetky odpadky „rozsypané“ po školskom dvore. Vedia, čo patrí do modrej, zelenej, žltej či červenej tašky a aké je dôležité udržiavať našu Zem i prostredie v ktorom žijeme čisté. Veríme, že triediť budú nie len na Deň Zeme, ale stále.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár