Moja domovina

Prírodné, historické i kultúrne krásy Slovenska spoznávali deti pri rôznych aktivitách v MŠ, ale kultúrne a historické pamiatky rodnej obce sa najlepšie pamätajú pri priamom pozorovaní. Preto sme sa potešili, keď nám duchovný otcovia grécko-katolíckeho a pravoslávneho chrámu ochotne porozprávali o bohatstve, ktoré sa ukrýva v obrazoch, ikonách, sochách a nástenných maľbách v kostoloch našej obce. Aj touto cestou ďakujeme otcovi Tomášovi a otcovi Miroslavovi za krásny prístup a ochotu sprostredkovať deťom nové zážitky.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár