Športovo-turistická vychádzka

Krásne počasie v tomto týždni sme využili na vychádzku, pri ktorej si deti upevnili a v praktických činnostiach overili poznatky a zručnosti získané počas školského roka. Športovo-turistická vychádzka s prvkami CO bola zameraná na ochranu zdravia, poskytnutie prvej pomoci a na zdravý životný štýl. Hry a súťaže rozvíjajúce rozumovú i telesnú zdatnosť, napĺňali deti radosťou. Po pekne prežitom dopoludní, príjemne unavené a s piesňou na perách sa vracali do MŠ.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár