Školský výlet

Týždeň plný hier vyvrcholil školským výletom v Hozelci, kde si deti preverili svoje pohybové zručnosti, odvahu a šikovnosť pri zdolávaní prekážok. Lezenie, skákanie, preliezanie, hádzanie šmýkanie, či lezecká stena, nič z toho nepredstavovalo pre deti nezvládnuteľnú úlohu. Vyskákané a vyšantené sa nevedeli dočkať obeda v priestoroch Spišského salaša. Ešte chvíľa hier na detskom ihrisku, sladké osvieženie zmrzlinou cestou späť a už sa plné dojmov vítali s rodičmi. Na záver neostáva iné, len si zaspievať….“sláva nášmu výletu, nezmokli sme a sme tu!“…

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár