Deň otcov a rodiny

„Čo sa dnes deťom najviac ráta, mať otca ako kamaráta“… spievali deti rodičom na školskom dvore, keď ich vítali na spoločných hrách rodičov a detí. Posilnení výborným guľášom (za ktorý si Miškov a Šimonkov ocko – páni M. Mižigár a L.Pohly), zaslúžili 1*, sa deti s rodičmi pustili do hier a súťaží. Radostným povzbudzovaním a smiechom sa ozýval školský dvor. Krásne popoludnie sme ukončili odovzdaním diplomov všetkým rodinám, ktoré sa zapojili do hier a posedením pri ovocných dobrotách a koláčikoch, ktoré pre deti pripravili šikovné mamičky. VEĽKÁ VĎAKA patrí všetkým, ktorí prišli medzi nás a postarali sa nielen o skvelú zábavu, ale aj o úžasné pohostenie.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár