Voľné pracovné miesto

MŠ v Slovinkách vyhlasuje výberové konanie na voľnú pracovnú pozíciu „Školský špeciálny pedagóg“ s nástupom od 22.08.2022 do 31.08.2023. Žiadosti zasielajte do 05.08.2022 na adresu: Materská škola Slovinky 591, 05340 Slovinky, kontaktná osoba: Eva Lučanská, t.č. 0915 123 996, alebo na mail: info@msslovinky.sk

informácie nájdete aj na: https://www.edujobs.sk/praca/36746

  • Požiadavky na uchádzača:
  • Znalosť práce s PC Word, Internet,Excel
  • Vzdelanie:
  • Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
  • Ďalšie požiadavky:
  • Profesionalita, odbornosť, pozitívny a priateľský vzťah k deťom, komunikatívnosť, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, pedagogická prax najmenej 2 roky.
    Požadované doklady: žiadosť s telefónnym a emailovým kontaktom, štrukturovaný životopis, fotokópia dokladov o vzdelaní a pedagogickej praxi, písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia
Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár