Otvorenie školského roka 2022/2023

  • Oznamujeme rodičom, že prevádzka v materskej škole sa začne v PONDELOK  05.09.2022. Prevádzka MŠ bude zabezpečená od 6.30 do 15.30 hod. Dieťa je potrebné priniesť do triedy najneskôr do 8:00 hod. V prípade neprítomnosti je nutné odhlásiť dieťa osobne, alebo telefonicky na telefónnom čísle: 053/447 26 57
  • Pred nástupom dieťaťa do MŠ je nutné, aby si rodičia vytlačili, vyplnili a v pondelok ráno 05.09.2022 spolu s dieťaťom priniesli tlačivo: VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI, ktoré si stiahnete tu, alebo na web stránke Ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/zelena-otvorenym-skolam/ , súbory na stiahnutie: Príloha č.1-Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
  • Pripomíname rodičom detí, ktoré prídu do MŠ prvý krát, aby nezabudli na: – papuče, – hracie nohavice a tričko (prípadne aj náhradné veci, spodné prádlo a ponožky), – pyžamo, – balík hygienických vreckoviek.
  • Všetky veci je potrebné OZNAČIŤ MENOM DIEŤAŤA !!!
  • Deti narodené od 1. septembra 2017 do 31.augusta 2019 sú zaradené v prvej triede na prízemí. Do druhej triedy na poschodí sú zaradené deti narodené od 1. septembra 2016 do 31. augusta 2017.

Pri vstupe do MŠ platia opatrenia zabezpečujúce ochranu zdravia detí a zamestnancov: 1. s dieťaťom vstupuje do MŠ len 1 dospelá osoba na nevyhnutne dlhý čas – max. 10 min. (odovzdanie/prebratie dieťaťa), 2. povinná dezinfekcia rúk pri vstupe do MŠ, 3. zákaz donášania hračiek, stravy, nápojov z domu do MŠ

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár