Krst Knihy pravidiel

Dnes sa vo svojej triede „Malé myšky“ a „Múdre sovy“ zoznámili s Knihou pravidiel, ktorá ich naučila, ako sa slušne správať. Od dnes je pre nich samozrejmosťou denne ďakovať, prosiť, ospravedlniť a pozdraviť sa, ako aj prejaviť priateľstvo a poskytnúť pomoc. Sledovaním rozprávkových príbehov dokázali hodnotiť správanie postáv a porovnať ho s vlastným konaním. Pri maskotoch tried – Myšičke a Sovičke sľúbili, že sa budú správať podľa určených pravidiel. Pre istotu im k tomu bude pomáhať aj kúzlo Čarodeja – Dobrodeja.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár