Veselé Vianoce a šťastný Nový rok

Vinšujem Vám na vianočné sviatky, nech sa Vám vyhýbajú hádky. Želám veľa zdravia, šťastia, pokoja a lásky, nech Vám čelo nepokrčia vrásky. V dome majte vždy len svornosť a všetkého hojnosť. Deťom prajem dobrých rodičov, rodičom zas dobré deti, nech ich láska vzájomná na celý svet svieti. Požehnaný nový rok a v ňom zdravia, šťastia a radosti dostatok.

Šťastné a veselé sviatky všetkým návštevníkom našej stránky želám spolu s celým kolektívom MŠ. Mgr. Lučanská Eva, riaditeľka MŠ Slovinky

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár