Návšteva 1. ročníka ZŠ

V stredu 15. marca navštívili naši predškoláci kamarátov, ktorí sa ešte nedávno s nimi hrávali na školskom dvore. Dnes už sedia v laviciach ZŠ a učia sa čítať i počítať. O tom, že to naozaj vedia nás presvedčili na otvorenej hodine slovenčiny a matematiky, ktorú pre nás pripravila pani učiteľka Mgr. Slávka Michňová. Predškoláci však tiež nelenili a ukázali pani učiteľke, ako sa pripravujú na zápis do ZŠ. Potešili sa aj pozvaniu pani riaditeľky Mgr. Anny Rybárovej na exkurziu po ZŠ, pri ktorej spoznali zaujímavú učebňu literatúry, ale nazreli aj do zborovne, do triedy siedmakov, či do telocvične, kde práve žiaci cvičili. Ďakujeme pani riaditeľke a pani učiteľke za príjemne strávené dopoludnie!

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár