22.marec-Svetový deň vody

V aktivitách realizovaných pod vedením pani učiteliek si deti pripomenuli Svetový deň vody. Príbehmi a dramatickými hrami spoznávali nielen kolobeh vody v prírode, potrebu jej ochrany a význam šetrenia vodou, ale aj jej význam pre život celej našej planéty. Svoj vzťah k živej prírode prejavili aj v starostlivosti o kvety v triede a na školskom dvore.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár