Zápis detí do 1.ročníka ZŠ

Vo štvrtok sa deti nevedeli dočkať popoludnia, pretože vedeli, že ich čaká slávnostná udalosť – zápis do ZŠ. Deti s rodičmi v triede privítala pani riaditeľka Mgr. Rybárová spolu s rozprávkovými postavami – Snehulienkou, Tárajkom a Popletajkou. Na zahriatie si spolu zatancovali, riešili hravé úlohy – počítali, určovali geometrické tvary, precvičili si pravo-ľavú orientáciu. Po zábave na deti čakali testy, ktoré riešili s pani učiteľkami Mgr. Bernáthovou a Mgr. Michňovou. Po usilovnej práci si deti odnášali ako spomienku na nevšedné popoludnie v ZŠ darčeky – balíček so školskými potrebami, maľované vajíčko, medailu budúceho prváka a balónovú hračku.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár