Rodný môj kraj

Poznať najkrajšie miesto na Zemi – rodnú dedinu a krajinu – je právom a povinnosťou každého z nás. Preto aj naše deti v rámci exkurzií do chrámov v obci spoznávali kultúrne a historické dedičstvo Sloviniek. Od kňazov – otcov Miroslava a Tomáša sa dozvedeli zaujímavosti, komu a prečo sú jednotlivé chrámy zasvätené, prezreli si krásne ikony, nástenné maľby a zaujímavosti, ktoré každý z chrámov ukrývajú. Plné zážitkov, nových informácií a s obrázkom svätého Juraja sa vrátili späť do MŠ. Ďakujeme obom kňazom za krásny prístup a zaujímavé priblíženie histórie.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár