Športovo-turistická vychádzka

Telesnú zdatnosť, orientáciu a pomoc kamarátovi pri úraze si deti overovali na športovo-turistickej vychádzke s prvkami CO, ktorá bola tématicky zameraná okrem iného, aj na ochranu zdravia. Múdre sovy pre svojich kamarátov – Malé myšky, označili cestu k cieľu – na futbalové ihrisko -farebnými stuhami. Tam už na deti čakali pripravené stanovištia, na ktorých plnili rôzne úlohy – hádzali do cieľa, orientovali sa podľa zvuku, preskakovali prekážky, ošetrovali jednoduché zranenia a na záver hľadali ukrytý poklad. Za sprístupnenie ihriska ďakujeme pánovi Fajthovi a pani Kočiščinovej.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár