Exkurzia v Planetáriu

Čas strávený v autobuse do Prešova si deti krátili spevom a pozorovaním ubiehajúcej cesty. Nevedeli sa dočkať chvíle, keď sa dozvedia nové informácie o vesmíre, hviezdach a planétach. Zabavili sa sledovaním veselých vesmírnych rozprávok, príbehom O Martinovi a hviezde, ale aj pri prehliadke zaujímavostí o raketách, kozmonautoch, o planetárnom výskume, ale aj pri výtvarnej výstave – „vesmír očami detí“. Unavené, ale plné dojmov a zážitkov sa na obed vrátili späť do MŠ.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár