Maľovanie pre starkých

Na sviatok babičiek a deduškov sa naše deti vopred pripravovali. Nielen program, ktorý neustále opakovali ale aj darčeky, tance a pesničky. Deň pred slávnostnou besiedkou sme skrášlili aj školský dvor. Z lásky deti darovali svoje kresby, ktoré maľovali na fóliu a sklo. Milé babky a dedkovia nech je Vaša jeseň života plná farieb a taká krásna a farebná ako maľby
Vašich vnúčat a pravnúčat.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár