Pre babku a deduška

Svoju lásku a vďačnosť k starkým, za ich lásku a starostlivosť prejavili deti pri slávnostnej besiedke pri príležitosti osláv Mesiaca úcty k starším. Piesne, básne, dramatizácie a malé darčeky starkých dojali a potešili. Na záver slávnostnej besiedky si spoločne posedeli pri koláčikoch a občerstvení, ktoré pre deti a starkých nachystali mamičky.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár