Exkurzia v Planetáriu

Čas strávený v autobuse do Prešova si deti krátili spevom a pozorovaním ubiehajúcej cesty. Nevedeli sa dočkať chvíle, keď sa dozvedia nové informácie o vesmíre, hviezdach a planétach. Zabavili sa … Pokračovať v čítaní →


Detský trojboj

Sviatočný týždeň detí sme otvorili športovým súťažením v detskom trojboji. Zmerali si sily v skoku do diaľky z miesta, v hode do diaľky kriketovou loptičkou a v behu na 20m. … Pokračovať v čítaní →


Sadíme my máje…

Spoznávanie ľudových tradícií súvisiacich so „stavaním májov“ sa stali už tradičnou aktivitou v našej MŠ. Chlapci prinášajúci mladé briezky a dievčatá vítajúce ich s piesňou na perách na školskom dvore … Pokračovať v čítaní →


Jarné bylinky Kúzelnej Babičky

Do MŠ zavítala teta Maťa so svojou kamarátkou Pančuškou a zaujímavo porozprávala o liečivých bylinkách – žihľave, podbely, púpave a nechtíku. Deti sa dozvedeli ako nám tieto bylinky pomáhajú, kde … Pokračovať v čítaní →


Škôlkárska svadba

Týždeň venovaný mamičkám a rodine zavŕšila „škôlkárska svadba“, pri ktorej si deti upevnili poznatky o význame rodiny, o tom, čo a kto rodinu tvorí a o postavení jednotlivých jej členov … Pokračovať v čítaní →


Mama je môj celý svet…

Slávnostná besiedka pri príležitosti Dňa matiek spríjemnila upršané štvrtkové popoludnie všetkým prítomným, ktorí sa prišli pozrieť na vystúpenie detí v MŠ. Piesne, básne a dramatizácie, ktoré boli oslavou matiek, vyčarili … Pokračovať v čítaní →


Športovo-turistická vychádzka

Telesnú zdatnosť, orientáciu a pomoc kamarátovi pri úraze si deti overovali na športovo-turistickej vychádzke s prvkami CO, ktorá bola tématicky zameraná okrem iného, aj na ochranu zdravia. Múdre sovy pre … Pokračovať v čítaní →


Rodný môj kraj

Poznať najkrajšie miesto na Zemi – rodnú dedinu a krajinu – je právom a povinnosťou každého z nás. Preto aj naše deti v rámci exkurzií do chrámov v obci spoznávali … Pokračovať v čítaní →


Zápis detí do MŠ

Riaditeľka MŠ v Slovinkách v zmysle Zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní podľa § 59, 59a) a Vyhlášky MŠ SR č. 541/2021 v znení neskorších predpisov, vyhlasuje od 02.05.2023 do … Pokračovať v čítaní →


Divadelné predstavenie

Divadlo Crocus z Košíc zahralo deťom interaktívnu hudobnú rozprávku „Gepardie speváčky“ o najrýchlejších zvieratách na svete, ktoré pri ceste okolo sveta spoznávajú silu priateľstva a vzájomnej podpory. Deti sa dozvedeli … Pokračovať v čítaní →