Vystúpenie pre seniorov

V stredu sa deti z „ľudového krúžku“stretli so seniormi SZZP v Krompachoch, ale aj so seniormi v našej obci, aby im spríjemnili slávnostnú chvíľu pri príležitosti osláv Mesiaca úcty k … Pokračovať v čítaní →


Dary našej záhrady

Po ovocnom týždni sa deti zoznamovali s darmi našich záhrad – so zeleninou a jej využitím nielen pri konzumácii, ale aj pri rozvíjaní tvorivosti a fantázie. Výtvory, ktoré sa im … Pokračovať v čítaní →


Beh ulicami Krompách

V nedeľu 14.10.2018 sa naše deti už tradične zúčastnili športovej súťaže v behu, organizovanej mestom Krompachy. Šesť odvážlivcov: Adamko Gardošík, Kristínka Hudecová, Lejko Kubovčík, Lianka Patzová, Meliska Šefčíková a Sebastiánko … Pokračovať v čítaní →


Zdravie zo sadu

Aktivity uplynulého týždňa boli zamerané na zoznamovanie sa s ovocím z našich sadov a  deti zároveň spoznávali jeho význam pre zdravie človeka.  Rôzne druhy ovocia pomenovali  nie len podľa zrakových … Pokračovať v čítaní →


Športovo-turistická vychádzka

Športovo-turistická vychádzka dnes deťom poskytla priestor nie len na poznávanie prírodného prostredia a prírodnín vyskytujúcich sa v našich lesoch, ale aj dostatočný priestor na pohyb na čerstvom vzduchu. Hádzanie šiškami … Pokračovať v čítaní →


Krst „Knihy pravidiel“

Na správaní dvoch neposlušných súrodencov v bábkovej etude sa deti dozvedeli, čo sa patrí a čo nie a aké je potrebné poznať „zázračné“ slovíčka ďakujem, prosím a prepáč. Spoznali Knihu … Pokračovať v čítaní →


Kde bývam

Cieľom témy týždňa „Kde bývam“ bolo rozvíjať kompetencie detí z oblasti vzdelávania Človek a spoločnosť – orientácia v okolí. Deti na základe opisu orientačných bodov určovali miesto svojho bydliska a … Pokračovať v čítaní →


Nové hracie prvky na školskom dvore

Nevyhovujúci stav hracích prvkov na školskom dvore nás podnietil k ich výmene. Tá by však nebola možná bez pomoci našich prispievateľov 2 % z daní do OZ Slovinčatká, našich rodičov, … Pokračovať v čítaní →


Dni obce Slovinky

V rámci programu Dní obce Slovinky, ktoré sa konali pri príležitosti 650.výročia prvej písomnej zmienky o obci,  deti z MŠ navštívili výstavu ručných prác a strávili hravé dopoludnie s animátormi, … Pokračovať v čítaní →


Začiatok školského roka 2018/19

Oznamujeme rodičom, že prevádzka v materskej škole sa začne v PONDELOK 03.09.2018. Prevádzka MŠ bude zabezpečená od 6.30 do 15.30 hod. Dieťa je potrebné priniesť do triedy najneskôr do 8:00 … Pokračovať v čítaní →