Športovo-turistická vychádzka

Krásy prírody a jej ochranu vnímali deti prostredníctvom hier v prírode, či to už bolo pri súťažení „Malých myšiek“, alebo pri návšteve lesa „Múdrymi sovami“. Deti spoznávali nielen živú a … Pokračovať v čítaní →


Kto je rodina?

V septembri „Malé Myšky“ spoznávali význam slova „rodina“ a spoločne s pani učiteľkami sa starali o svoje „bábätká“. Zistili, že rodinu tvoria nie len jednotlivý členovia skutočných rodín, ale že … Pokračovať v čítaní →


Otvorenie školského roka 2021/22

Oznamujeme rodičom, že  prevádzka v materskej škole sa začne v ŠTVRTOK 02.09.2021. Prevádzka MŠ bude zabezpečená od 6.30 do 15.30 hod. Dieťa je potrebné priniesť do triedy najneskôr do 8:00 hod. V … Pokračovať v čítaní →


Krásne leto

Krásne leto, dovolenky a prázdniny plné zážitkov našim rodičom a deťom, ale aj všetkým návštevníkom našej stránky praje kolektív zamestnancov MŠ Slovinky


Rozlúčka s predškolákmi

Naši predškoláci sa lúčili so svojou MŠ tak, že najprv odniesli svoje tablo do obchodu s mäsom, aby sa predstavili obyvateľom obce. Teta Janka Mníchova ich obdarovala nanukom a lízanku … Pokračovať v čítaní →


Vyhodnotenie najlepšej dochádzky a zberu papiera

V utorok 29.6.2021 sme vyhodnotili najlepšiu dochádzku do MŠ počas celého školského roka. Z Malých myšiek to boli Jasmínka Poklembová, Šimonko Pohly a Peyton Papcunová, z Múdrych sov zasa Charlie … Pokračovať v čítaní →


Školský výlet

Tohtoročný školský výlet sme naplánovali s deťmi do blízkeho okolia MŠ – do kynologického areálu v našej obci. V spolupráci s pánom R. Verešom, správcom kynologického areálu, sme pripravili deťom … Pokračovať v čítaní →


Detský trojboj

Zdravé súťaženie a šport sa stali dnes pre deti zdrojom zábavy. Súťažili v behu, skoku z miesta a v hode do diaľky kriketovou loptičkou. Určené disciplíny hravo zvládli a víťazmi … Pokračovať v čítaní →


Deň detí v MŠ

Dnešný deň si deti užili tak, ako sa na MDD patrí. Deň plný maľovania, hier a súťaží. Ráno si deti užili maľovanie na tričká a maľovanie na tvár, potom ich … Pokračovať v čítaní →


Divadelné predstavenie v MŠ

V piatok k nám zavítalo bábkové divadlo Slniečko z Piešťan, aby deťom bábky Alex a jeho kamarátka Katka, porozprávali príbeh o rodine a o tom, prečo si máme upratovať hračky, … Pokračovať v čítaní →