Čo vyrástlo na poli…

…si deti rozprávali počas uplynulého týždňa. Hry, aktivity, pracovné a výtvarné činnosti boli zamerané na vytváranie a spracovanie známych druhov zeleniny. Šaláty, zeleninové prílohy a „ochutnávka“ zeleniny presvedčili deti o … Pokračovať v čítaní →


Vitamíny zo záhrady

V uplynulom týždni deti spoznávali ovocie našich záhrad podľa vzhľadu, chuti a názvu. Zážitkom bola ochutnávka i príprava „ovocného šalátu“, a „ovocného pohára“. Vnímanie a poznanie ovocia si overili nielen … Pokračovať v čítaní →


Jesenná športovo-turistická vychádzka

Podarilo sa nám využiť teplo odchádzajúceho „babieho leta“ na realizáciu športovo-turistickej vychádzky s environmentálnym zameraním. Deti objavovali krásu jesennej prírody, spoznávali a porovnávali stromy a kríky, lesné plody, zahrali sa … Pokračovať v čítaní →


Krst Knihy pravidiel

Dnes sa vo svojej triede „Malé myšky“ a „Múdre sovy“ zoznámili s Knihou pravidiel, ktorá ich naučila, ako sa slušne správať. Od dnes je pre nich samozrejmosťou denne ďakovať, prosiť, … Pokračovať v čítaní →


Takto sme sa zoznamovali

September máme takmer za sebou a naše detičky sa veľmi rýchle zadaptovali na nové prostredie. Kým sa „Malé myšky“ zoznamovali s prostredím a denným režimom MŠ, „Múdre sovy“ spoznávali miesta, … Pokračovať v čítaní →


Otvorenie školského roka 2022/2023

Oznamujeme rodičom, že prevádzka v materskej škole sa začne v PONDELOK  05.09.2022. Prevádzka MŠ bude zabezpečená od 6.30 do 15.30 hod. Dieťa je potrebné priniesť do triedy najneskôr do 8:00 hod. … Pokračovať v čítaní →


Oznam

Voľné pracovné miesto

MŠ v Slovinkách vyhlasuje výberové konanie na voľnú pracovnú pozíciu „Školský špeciálny pedagóg“ s nástupom od 22.08.2022 do 31.08.2023. Žiadosti zasielajte do 05.08.2022 na adresu: Materská škola Slovinky 591, 05340 … Pokračovať v čítaní →


Rozlúčka s predškolákmi

„Dovidenia, milá škôlka…“-lúčili sa dopoludnia predškoláci so zamestnancami a mladšími kamarátmi s programom, v ktorom presvedčili všetkých, že už naozaj môžu zasadnúť po prázdninách do školských lavíc. Spoločná discotéka a … Pokračovať v čítaní →


Vyhodnotenie zberu papiera a najlepšej dochádzky v školskom roku

Blíži sa koniec školského roka a to je čas hodnotenia. Preto sme dnes odmeňovali najlepších zberačov papiera a deti, ktoré mali najlepšiu dochádzku do MŠ od septembra 2021 do júna … Pokračovať v čítaní →


Planetárium v MŠ

Prenosné planetárium Astro Show priblížilo deťom príbeh malej vodnej kvapky v kolobehu vody v prírode. Deti sa dozvedeli ako vzniká dúha, čo je polárna žiara a spoznali svet zvierat na … Pokračovať v čítaní →