Zverejňovanie zmlúv

Povinne zverejňované údaje a informácie o slobodnom prístupe k informáciám v zmysle zákona NR SR č. 211 / 2000 Z.z.Comments are closed.