Medzi hasičmi

Témou týždňa boli hasiči a záchranári a preto naše deti navštívili hasičskú zbrojnicu v Krompachoch. Spoznali techniku a nástroje, s ktorými náš profesionálny hasičský zbor pracuje. Deti mali možnosť vyskúšať … Pokračovať v čítaní →


Krajina zázrakov

Knihy sú tým prostriedkom, ktorý nás dokáže vnoriť do “krajiny zázrakov”. Obohacujú náš rozhľad, rozvíjajú fantáziu, a to je práve to, čo chceme dosiahnuť aj pri výchove našich detí. Návšteva … Pokračovať v čítaní →


Básničkový kolotoč

“Marec-mesiac knihy” využívame hlavne na to, aby sme v edukačných aktivitách kládli dôraz na pestovanie lásky ku knihám a k slovesnému umeniu. Jednou z realizovaných aktivít bola aj medzitriedna súťaž … Pokračovať v čítaní →


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Karneval

Fašiangy sú časom karnevalov a zábavy, preto ani v našej MŠ to nemohlo byť inak. Tohto roku k nám na karneval zavítali hostia z Košíc – myšiaci Mickey a Minnie … Pokračovať v čítaní →


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Radovánky pani Zimy

Aj napriek tomu, že k nám pani Zima bola skúpa na sneh, téma “zimných športov” rezonovala v celotýždňových aktivitách. Deti sa zoznámili s rôznymi druhmi zimných športov a využili na … Pokračovať v čítaní →


Babinec

Fašiangové plesy a zábavy si nahradili naše mamičky “babincom”. Vo  štvrtok popoludní sa stretli v MŠ, aby aspoň na chvíľu zabudli na starosti a uvolnili sa pri súťažiach a plnení … Pokračovať v čítaní →


Pohybom za zdravím

Každý škôlkár vie, že pohyb a pravidelné cvičenie utužujú  nie len ducha, ale aj telo zdravé. Každý športovec, ak chce dosiahnuť úspech, musí začať poriadnym tréningom. Predpríprava na naše zimné škôlkárske športové … Pokračovať v čítaní →


ďakujeme

2% z dane

Vážení rodičia, sympatizanti a návštevníci našej stránky! Prosíme Vás o podporu vzdelávania našich detí prostredníctvom 2% z Vašich daní na účet Občianskeho združenia Slovinčatká pri Materskej škole, Slovinky 591. Ak … Pokračovať v čítaní →


vianočný pozdrav-2017

Veselé Vianoce

Našim deťom a ich rodinám, ale aj všetkým ľudom dobrej vôle, prajeme krásne sviatky v kruhu najbližších, plné pohody a radosti a v roku 2018 veľa zdravia, šťastia a osobných … Pokračovať v čítaní →


darčeky

Darček pre kamaráta

Zvyky a tradície vianočných štedrých večerí si priblížili deti pri aktivite “škôlkárska štedrá večera”. Spoločne ochutnali vianočné oblátky s medom, delili sa o jabĺčko, ktorému nesmela chýbať hviezdička v strede, … Pokračovať v čítaní →