pozdrav 2016

Šťastné a veselé…

Šťastné a veselé prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny, v novom roku veľa zdravia, šťastia, pohody a splnenie všetkých prianí praje všetkým ľuďom dobrej vôle kolektív MŠ v Slovinkách.


Zdravie, šťastie, vinšujeme Vám…

Vianočná príprava v MŠ vyvrcholila slávnostnou besiedkou, na ktorú sa prišli pozrieť rodičia a príbuzní našich detí. Kultúrny program, v ktorom vystúpili “zajkovia, snehuliaci, snehové vločky, ale i koledníci a … Pokračovať v čítaní →


obdarovamie

Škôlkárske Vianoce

V posledný deň pred vianočnými prázdninami sme si s deťmi urobili “škôlkárske Vianoce” so štedrovečernými zvykmi. Na stole nemohli chýbať oblátky s medom, jabĺčka, orechy, ryby a koláče. Vytvorením živej … Pokračovať v čítaní →


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dobrá novina

Čaro Vianoc prišli umocniť do MŠ žiaci ZŠ v Slovinkách s pani učiteľkou Mgr. Annou Rybárovou s “dobrou novinou”. Pásmo vinšov a želaní, anjelici, harmonika a sprievodné slovo zaujali deti … Pokračovať v čítaní →


Sladké Vianoce

Vianoce už klopú na dvere a v príbytkoch sa šíri vôňa vianočného pečiva. Omamnú vôňu Vianoc mali možnosť prežiť  naše deti vďaka p. Zdenke Kľocovej, ktorá ochotne prišla do MŠ, … Pokračovať v čítaní →


krmenie

Staráme sa o lesnú zver

Vianoce sú časom, kedy sme vnímavejší k svojmu okoliu. A tak aj naše deti chceli prejaviť pozornosť a lásku k prírode a zvieratám v nej, preto sa rozhodli odniesť do … Pokračovať v čítaní →


pomocnici

Mikulášovi pomocníci

Každý vie, že pomocníkmi Mikuláša sú anjelik a čertík, ktorí pomáhajú rozdávať darčeky, ale aj postrašiť neposlušné deti. Mikulášska téma sa opakovala v našich edukačných aktivitách počas celého týždňa a … Pokračovať v čítaní →


Mikuláš v MŠ

“Prišiel Mikuláš, prišiel medzi nás…”spievali deti radostne, keď sa objavil so zvonením vo dverách MŠ  Mikuláš a svojim typickým “ho-ho-hóóó, ahoj deti”, a privítal sa  sa s nimi. Unavený z … Pokračovať v čítaní →


Pomáhať a chrániť

Spôsob a význam práce príslušníkov policajného zboru prišiel našim deťom priblížiť  príslušník OR PZ v  Spišskej Novej Vsi, kpt. Peter Lang. Porozprával o práci policajtov, ukázal deťom donucovacie prostriedky – … Pokračovať v čítaní →


Babinec

Od marca ubehlo veľa času a naše mamičky zatúžili zopakovať si oddychové popoludnie a trochu sa zabaviť.  Dnešný “babinec” sa niesol v duchu halloweenského šantenia. Družstvá mamičiek  “malých” a “veľkých” … Pokračovať v čítaní →