OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Staráme sa o lesnú zver

Príroda a všetko v nej je pre človeka dôležité, preto sa naši škôlkári rozhodli, že ťažký čas zimy pomôžu prežiť lesným zvieratkám tak, že im do lesa odnesú potravu, ktorou … Pokračovať v čítaní →


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vítaj milý Mikuláš

Príchodu Mikuláša predchádzali aktivity, v ktorých deti tvorili, ale aj spoznávali tradície súvisiace s oslavou tohto sviatku. Malí anjelici, čertíci a Mikuláškovia boli usilovní a preto si darček naozaj zaslúžili. … Pokračovať v čítaní →


Čím budem?

Téma povolaní a rôznych pracovných profesií rezonovala v celotýždňových aktivitách. Deti sa dozvedali o práci učiteľa, kuchárky, policajta, rušňovodiča či hasiča. Tešili sa na stredu, keď do našej MŠ zavítali … Pokračovať v čítaní →


Dušičkové spomínanie

Návštevou baníckeho pamätníka a pamätníkov padlých v 1. a 2. svetovej vojne, ale aj zapálením sviečok na cintoríne sme viedli deti k pochopeniu významu “dušičkových sviatkov”. Pietnou spomienkou a plameňom … Pokračovať v čítaní →


Jesenné radovánky

Zažiť krásne chvíle v kruhu kamarátov sa dá v každom ročnom období, jeseň nevynímajúc. Takto si veselo a s radosťou užívali naše deti jesenné radovánky pri púšťaní šarkanov, ktorých si … Pokračovať v čítaní →


Babka, dedko, ľúbime Vás…

Ako prejaviť lásku, úctu a radosť  z prítomnosti  našich starkých?  Predsa piesňou, tancom i hovoreným slovom. A tak to bolo aj v našej MŠ, keď deťúrence ďakovali svojim babičkám a … Pokračovať v čítaní →


plody jesene

Zdravie zo sadu a záhrady

Všetky aktivity organizované v mesiaci októbri boli venované plodom zo sadov a záhrad a ich významu pre zdravie človeka. Deti triedili ovocie a zeleninu do kategórií, spoznávali ich názov a … Pokračovať v čítaní →


Beh ulicami Krompách

Štyria “odvážlivci” Barborka Čechová, Miško Jendrichovský, Ronko Kubovčík a Lianka Patzová  sa rozhodli dnes zmerať si sily s rovesníkmi z Krompách pri súťaži v behu na 100 m. Aj napriek … Pokračovať v čítaní →


Športovo-turistická vychádzka

“Jeseň v lese” je vďačnou témou na pestovanie lásky k prírode a na rozvíjanie environmentálnej výchovy. Turistickú vychádzky do blízkeho okolia sme využili na to, aby deti lepšie spoznali krásu … Pokračovať v čítaní →


Krst “Knihy pravidiel”

Slušné správanie sa je základom dobrých vzťahov, preto sa dnes naši škôlkári zoznámili  s desatorom slušného správania sa pri krste “Knihy pravidiel”. Prostredníctvom príbehu nezbedných veveričiek a rád od múdrej … Pokračovať v čítaní →