Skákací hrad v MŠ

Týždeň venovaný deťom a ich sviatku vyvrcholil pohybovými aktivitami. Keď na školskom dvore začal „rásť“ skákací hrad, deti sa nevedeli dočkať, kedy budú môcť vojsť dnu. Ale všetko má svoj … Pokračovať v čítaní →


MDD

Sviatok detí začali sláviť deti v štvrtok ráno, hneď pri príchode do MŠ „maľovaním na tvár“, v ktorom rezenovala prírodná a rozprávková ríša. Počas pobytu vonku mali možnosť, každý na … Pokračovať v čítaní →


Hasiči medzi nami

Veľkú radosť prežívali deti, keď k nám dnes zavítali hasiči z obecného hasičského zboru – páni Patrik Šablatúra a Marcel Ďorko. Porozprávali deťom o svojej práci, ukázali nevyhnutnú výbavu-„poklady“, ktoré … Pokračovať v čítaní →


Exkurzia v Planetáriu

Čas strávený v autobuse do Prešova si deti krátili spevom a pozorovaním ubiehajúcej cesty. Nevedeli sa dočkať chvíle, keď sa dozvedia nové informácie o vesmíre, hviezdach a planétach. Zabavili sa … Pokračovať v čítaní →


Detský trojboj

Sviatočný týždeň detí sme otvorili športovým súťažením v detskom trojboji. Zmerali si sily v skoku do diaľky z miesta, v hode do diaľky kriketovou loptičkou a v behu na 20m. … Pokračovať v čítaní →


Sadíme my máje…

Spoznávanie ľudových tradícií súvisiacich so „stavaním májov“ sa stali už tradičnou aktivitou v našej MŠ. Chlapci prinášajúci mladé briezky a dievčatá vítajúce ich s piesňou na perách na školskom dvore … Pokračovať v čítaní →


Jarné bylinky Kúzelnej Babičky

Do MŠ zavítala teta Maťa so svojou kamarátkou Pančuškou a zaujímavo porozprávala o liečivých bylinkách – žihľave, podbely, púpave a nechtíku. Deti sa dozvedeli ako nám tieto bylinky pomáhajú, kde … Pokračovať v čítaní →


Škôlkárska svadba

Týždeň venovaný mamičkám a rodine zavŕšila „škôlkárska svadba“, pri ktorej si deti upevnili poznatky o význame rodiny, o tom, čo a kto rodinu tvorí a o postavení jednotlivých jej členov … Pokračovať v čítaní →


Mama je môj celý svet…

Slávnostná besiedka pri príležitosti Dňa matiek spríjemnila upršané štvrtkové popoludnie všetkým prítomným, ktorí sa prišli pozrieť na vystúpenie detí v MŠ. Piesne, básne a dramatizácie, ktoré boli oslavou matiek, vyčarili … Pokračovať v čítaní →


Športovo-turistická vychádzka

Telesnú zdatnosť, orientáciu a pomoc kamarátovi pri úraze si deti overovali na športovo-turistickej vychádzke s prvkami CO, ktorá bola tématicky zameraná okrem iného, aj na ochranu zdravia. Múdre sovy pre … Pokračovať v čítaní →