Zimné radovánky

Edukačné aktivity v januári boli zamerané na spoznávania ľudského tela, na správne obliekanie a na význam pohybu pre zdravie. A keďže k nám bola pani Zima milá a dopriala nám … Pokračovať v čítaní →


Ešte ste sa nerozhodli?

Ak ste sa ešte nerozhodli, komu poukážete 2% z Vašich daní a ste priateľom, či sympatizantom MŠ v Slovinkách, pomôžte nám podporiť športové, ekologické, umelecké a kultúrne aktivity detí, či prispieť … Pokračovať v čítaní →


Snehulienka

Naše deti dnes dopoludnia navštívili telocvičňu ZŠ v Slovinkách. Dôvodom však nebolo cvičenie, ale divadelné predstavenie „Snehulienka“, ktoré so žiakmi ZŠ nacvičila pani riaditeľka Mgr. Anna Rybárová. Žiaci sa v … Pokračovať v čítaní →


Nové hracie prvky na šk.dvore

V decembri deti z našej MŠ dostali ako „predvianočný darček“ nové hracie prvky na školský dvor. Na hry, pohyb a zábavu budú v prípade priaznivého počasia využívať – auto Safari, … Pokračovať v čítaní →


Veselé Vianoce a šťastný Nový rok

Vinšujem Vám na vianočné sviatky, nech sa Vám vyhýbajú hádky. Želám veľa zdravia, šťastia, pokoja a lásky, nech Vám čelo nepokrčia vrásky. V dome majte vždy len svornosť a všetkého … Pokračovať v čítaní →


Vianoce pre zvieratká

Blíži sa čas radostného obdarovávania sa a tak naše deti chceli urobiť radosť zvieratkám na školskom dvore. Ozdobili im nielen vianočný stromček, ale pripravili im dobroty, aby v zime nehladovali. … Pokračovať v čítaní →


Oznam

Oznam

Vážení rodičia, na základe odporúčania RÚVZ v SNV a po dohode so zriaďovateľom Vám oznamujem, že pre vysokú chorobnosť detí (60%) a zamestnancov MŠ sa rušia všetky plánované aktivity tohto týždňa a prevádzka … Pokračovať v čítaní →


Mikulášoví pomocníci

Činnosti zamerané na „Mikulášsky týždeň“ boli pre deti zaujímavé a radostné. Nie len príchod Mikuláša, ale aj hry na jeho pomocníkov – „čertíkov a anjelíkov“ motivovali deti k väčšej sústedenosti … Pokračovať v čítaní →


Vitaj, milý Mikuláš

„Prišiel Mikuláš, prišiel medzi nás…“ tešili sa deti a s napätím načúvali, kedy zazvoní zvonček oznamujúci Mikulášov príchod. Dočkali sa a privítali ho piesňami a básňami. Každé dieťa dostalo balíček … Pokračovať v čítaní →


Doprava a povolania

Mesiac november je v našej MŠ mesiacom dopravy a rôznych povolaní. Deti spoznávajú dopravné prostriedky a prostredie v ktorom sa pohybujú, zoznamujú sa so základnými pravidlami cestnej prevávadzky a cestovania, … Pokračovať v čítaní →