5.povolanie – Záchranári

Posledným prekvapením pre deti bolo povolanie, ktoré je veľmi dôležité pre človeka, pretože ZDRAVIE je najvzácnejším darom. Na školskom dvore nás privítal nielen prvý sneh, ale aj siréna húkačky a … Pokračovať v čítaní →


4.povolanie – Ja budem učiteľkou

Štvrtý deň bol v našej škôlke novinkou. Nadviazali sme novú spoluprácu so ZUŠ v Krompachoch. Touto cestou sa chcem poďakovať vedeniu ZUŠ – Jozefovi Salancimu DiS.art. za ústretovosť, že uvoľnil … Pokračovať v čítaní →


3.povolanie – Čo nám poštár prináša

Tretí deň bol venovaný pošte. Do našej materskej školy boli pozvané pracovníčky pošty z Krompách p. vedúca Mgr. Ivetka Berešová a Lenka Segľová, ktoré deťom priblížili ich prácu a význam … Pokračovať v čítaní →


2.povolanie – Bude zo mňa policajt

Na druhý deň našej témy povolania, sa naše deti veľmi tešili. Do našej materskej školy zavítali 4 psíkovia so svojimi cvičnými priateľmi. Psovodi z CSK zo Spišskej Novej Vsi nám … Pokračovať v čítaní →


1. povolanie – Detský aerobik s trénerkou

Téma povolania nám prináša veľa nápadov, širokú škálu rôznych aktivít a zážitkového učenia, ktoré sme na plno využili. Prvý deň sme začali poriadnym tréningom, aby sme sa rozcvičili a zvládli … Pokračovať v čítaní →


Nová knižnica

Rozprávka je kľúčik zlatý, ňou sa srdce otvára, rozprávkou sa celý svet dieťaťu prihovára.  Takýto „kľúč“ dnes dostali naše deti v materskej škole. Hneď ráno im prišiel ocko -Ján Ďorko postaviť novú … Pokračovať v čítaní →


Nový kolotoč

Na školskom  dvore pribudol ďalší prvok. Skrášľuje ho pekný kolotoč. V prvom rade sa chceme poďakovať oteckovi-  p. Petrovi Minčeffovi, a ďalší dvom pánom, ktorí prišli nezištne pomôcť aj keď nemajú dieťa … Pokračovať v čítaní →


Bezpečne na ceste

Prvé dva novembrové týždne patrili téme Doprava. Deti získali poznatky nielen o dopravných prostriedkoch, na čo nám slúžia, ich význam, kde sa pohybujú, ale spoznávali aj dopravné značky, nebezpečenstvá a nástrahy na … Pokračovať v čítaní →


Planetárium-ocenárium v MŠ

V piatok nás navštívilo mobilné planetárium-ocenárium, moderná multimediálna pomôcka na vzdelávanie, pri ktorom deti získali  vedomosti o podmorskom svete živočíchov. Deti s úžasom pozorovali nafukovací stan, ktorý po nafúknutí nadobudol tvar kupoly, napodobňujúci … Pokračovať v čítaní →


Pre babku a deduška

Svoju lásku a vďačnosť k starkým, za ich lásku a starostlivosť prejavili deti pri slávnostnej besiedke pri príležitosti osláv Mesiaca úcty k starším. Piesne, básne, dramatizácie a malé darčeky starkých … Pokračovať v čítaní →