Oznam

Aktualizovaný oznam

Na základe aktualizovaného „Harmonogramu návratu do škôl 2021“ ( viď. https://www.minedu.sk/data/att/18397.pdf ) vydaného Ministerstvom školstva SR, ktorý je pre všetky školy záväzný, oznamujeme rodičom, že sa predlžuje termín poskytovania výchovno-vzdelávacieho … Pokračovať v čítaní →


Oznam

Oznam

Oznamujeme rodičom, že na základe usmernenia z Ministerstva školstva SR vydaného dňa 04.01.2021 (viď.: https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/ ) sa prevádzka MŠ začne od pondelka 11.01.2021 len pre deti zákonných zástupcov z kritickej … Pokračovať v čítaní →


Pozdrav

Blížia sa tie krásne chvíle vianočné, v láske, šťastí a harmónii prežite ich spoločne. Nie sú dôležité dary, ale v novom roku nech sa Vám darí. Zdravie nech slúži k … Pokračovať v čítaní →


Oznam

Oznam

Oznamujeme rodičom, že v MŠ nie je zabezpečená prevádzka z dôvodu karantény do 17.12.2020. Po skončení karantény prebehne v MŠ dezinfekcia priestorov bez prítomnosti detí. Od 21.12.2020 budú školy zatvorené, … Pokračovať v čítaní →


Mikuláško, dobrý strýčko…

Uplynulý týždeň sa niesol v znamení príprav na príchod Mikuláša. Malí Mikuláškovia, čertíci a anjelici usilovne pracovali, aby si zaslúžili Mikulášsky darček. Plní napätia očakávali známe zazvonenie a pozdrav prichádzajúceho … Pokračovať v čítaní →


Čím budem?

Kuchárky, pekári, šoféri, lekári a policajti, rušňovodiči či kapitáni lodí – tým všetkým boli deti v priebehu týždňa, v ktorom sa zoznamovali s rôznymi pracovnými profesiami. V námetových hrách, ale … Pokračovať v čítaní →


S úctou spomíname

Blíži sa čas „dušičiek“, v ktorom si všetci spomíname na našich drahých zosnulých, ale nie len na nich. S úctou myslíme na všetkých, ktorí položili svoj život preto, aby  sa … Pokračovať v čítaní →


Jesenné hry v prírode

Jeseň je už v plnom prúde a počasie nám konečne doprialo využiť možno posledné pekné dni na to, aby sme si užili „babie leto“ a teplé slniečko. Hry s lístím, … Pokračovať v čítaní →


Vitamíny zo záhrady

Celý týždeň sme s deťmi spoznávali vitamíny z našich záhrad a ich význam pre zdravie človeka. Dnes už deti vedia, aké vitamíny nám záhrada poskytuje, ako vyzerajú jednotlivé druhy ovocia … Pokračovať v čítaní →


Krst Knihy pravidiel

„Malým myškám“ pomaličky oschýnajú slzičky za maminkou a tak nastal čas spoznávať pravidlá slušného správania sa nie len v MŠ, ale aj mimo nej. Prostredníctvom krátkeho bábkového príbehu o myške … Pokračovať v čítaní →