Radovánky pani Zimy

Tohto roku k nám bola  pani Zima štedrá na sneh a tak sme si mohli jej dary užívať plným priehrštím. Zahájením „Zimnej škôlkárskej olympiády“ mali  deti možnosť vyšantiť sa pri … Pokračovať v čítaní →


Pohybom za zdravým

V rámci spolupráce so ZŠ v Slovinkách navštívili naše deti telocvičňu ZŠ, aby v jej priestoroch využili rôzne  možnosti  na rozvoj svojich pohybových zručností. Rozcvička na rozohriatie, rôzne hry a … Pokračovať v čítaní →


Škôlkárske Vianoce

Obdarovať blížneho a urobiť mu radosť je najkrajší pocit. Takúto radosť zažívali naši škôlkári, keď spoločne prežili „štedrovečernú večeru“ spojenú so  zvykmi a tradíciami Vianoc. Po sladkých oblátkach s medom … Pokračovať v čítaní →


Veselo je pod stromčekom

V štvrtok podvečer privítali deti svojich blízkych v MŠ na vianočnej besiedke.  Cesta pastierov do Betlehema, anjelský tanec, vianočná tržnica a pekáreň navodili sviatočnú vianočnú atmosféru. Samozrejme, nemohli chýbať ani … Pokračovať v čítaní →


Voňavé Vianoce

Neoddeliteľnou súčasťou Vianoc je vôňa medovníkov. Tá sa dnes niesla priestormi MŠ, keď k nám zavítala „naša“ mamička – pani  Zuzka Minčeffová s medovníkovým cestom. Deti v zásterkách, pripravené na … Pokračovať v čítaní →


Staráme sa o lesnú zver

Pomáhať iným nám robí radosť. Presvedčili sa o tom aj naše deti pri aktivitách zameraných na pomoc zvieratám v zime a svedčia o tom aj naše fotografie. Prinesené dobroty z … Pokračovať v čítaní →


Vítaj milý Mikuláš

S kým chodí Mikuláš? Jeho pomocníkmi sú anjelik a čertík. Aby sa deti stotožnili s tradíciami viažúcimi sa k tomuto obdobiu, zahrali sa na Mikulášových pomocníkov. „Čertovské“ a „anjelské“ aktivity … Pokračovať v čítaní →


MŠ má novú fasádu

Mesiace október až december tohto roka sa niesli v znamení zmien, ktoré deťom priniesli krajšiu budovu. Obec uspela v projekte EÚ týkajúceho sa „zníženia energetickej náročnosti“ a tak naša materská … Pokračovať v čítaní →


Oznam

OZNAM

Oznamujeme rodičom, že riadna prevádzka MŠ v oboch triedach začne od 14.11.2018 (streda)


Oznam

Mimoriadne rodičovské stretnutie

Pozývame rodičov detí z MŠ na mimoriadne Rodičovské stretnutie, ktoré sa bude konať dňa 06.11.2018 (utorok) o 15,00 hod. v priestoroch MŠ. Rodičia budú informovaní o aktuálnych otázkach ohľadom prevádzky … Pokračovať v čítaní →